Podmínky pro uchazeče o členství

 

- věk alespoň 15 let

 

- časové možnosti minimálně 3 víkendy za rok

 

- ochota dodržovat vojenský řád

 

- kladný vztah k historii

  

další nároky

 

- pro účast v uniformované jednotce je požadován věk alespoň 18 let (zacházení se střelnou zbraní)

 

- určitá finanční soběstačnost (pro postupné vybavování člena výzbrojí a výstrojí)